Kallelse

Här presenterar vi våra kallelser och dagordningar inför både kommande och tidigare sammanträden. Kallelse till sammanträde hittar du under respektive rubrik cirka en vecka före sammanträdet. Kallelserna tas sedan bort i samband med att protokollet publicerats.

Lyssna