Styrelse, nämnder och förvaltningar

Uppvidinge kommun har fem förvaltningar med egna verksamhetsområden. Varje förvaltning styrs i sin tur av en politiskt tillsatt nämnd eller styrelse.

Nämnderna och kommunstyrelsen beslutar om mål och riktlinjer för sina respektive verksamhetsområden. Varje förvaltning har en förvaltningschef som ansvarar för den löpande verksamheten. Kommunchefen är ansvarig för Kommunledningsförvaltningen.

Lyssna