Rösta i EU-valet 2024

Den 6–9 juni 2024 är det EU-val (Europaparlamentsval) i Europa.

Miljoner européer kommer gå till valurnorna för att sätta den europeiska demokratins framtid. Det är ett tillfälle då vi tillsammans bestämmer hur Europeiska unionens framtid ska se ut.

Att rösta är viktigt

Oavsett om det är i kommunvalet, regionvalet, riksdagsvalet eller EU-valet. Det är en möjlighet att göra din röst hörd i frågor som du bryr dig om.

Förtidsröstning

I Sverige kan du förtidsrösta från den 22 maj fram till den 9 juni 2024, då själva valdagen är.

Att vara röstmottagare under EU-valet 2024

Röstmottagare i förtidsröstningen

Röstmottagarnas huvuduppgift är att ta emot väljarnas röster. En väljare kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i landet. Det ska alltid vara två röstmottagare närvarande under röstmottagningen. Som röstmottagare ansvarar du för att röstningen går rätt till och att det är ordning i lokalen. Röstmottagarna ansvarar också för att det är ordning bland valsedlarna, både för de valsedlar som enligt lag måste finnas och de valsedlar som partierna själva lägger ut. Som röstmottagare ska du även kontrollera materialet dagligen och höra av er i god tid till kommunens valkansli för påfyllning.

Ambulerande röstmottagare

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får om de begär det lämna sina röster till ambulerande röstmottagare i bostaden eller där de befinner sig.

Det ni gör vid ambulerande röstmottagning är samma förfarande som sker vid förtidsröstning i en röstningslokal.

Röstmottagare i vallokal under valdagen

Som röstmottagare ansvarar du för att röstningen går rätt till och att det är ordning i lokalen. Röstmottagarna ansvarar också för att det är ordning bland valsedlarna, både för de valsedlar som enligt lag måste finnas och de valsedlar som partierna själva ansvarar för. En väljare som har svårt att rösta på grund av en funktionsnedsättning kan be röstmottagarna eller någon annan om hjälp. Då är det tillåtet att vara två personer bakom skärmen. Som röstmottagare har du tystnadsplikt vilket är bra att informera väljaren om när hen behöver hjälp. Röstmottagarna bör kunna ge information till väljarna och kunna svara på frågor.

Därför är det viktigt att rösta i EU-valet

Att rösta i EU valet kan kännas avlägset. Kanske känns det även oklart hur din röst kan påverka din vardag här i Sverige. Men det finns flera viktiga anledningar till att använda din röst i EU-valet. Valet handlar om att välja vilka du vill ska försvara dina intressen i EU. Så här förklarar Europaparlamentet själva* varför det är viktigt att rösta i EU-valet:

Använd din röst för att vara med och förändra världen du lever i

Det kan vara lätt att glömma hur många människor som påverkas av hur det går i EU‑valet. Europaparlamentet stiftar lagar som påverkar oss alla: de största länderna och de minsta byarna, den mäktiga koncernen och den ensamma egenföretagaren, det globala och det lokala. EU:s lagar handlar om det som angår människor – miljö, trygghet, invandring, socialpolitik, konsumenträttigheter, ekonomi, rättsstaten och mycket mer. I dag har varje viktig nationell fråga också en europeisk infallsvinkel. Din röst avgör vilka ledamöter av Europaparlamentet som ska företräda dig när nya lagar blir till, den påverkar valet av Europeiska kommissionen. Det är beslut som formar din och många andras vardag.

Använd din röst för att tackla de globala utmaningarna runtomkring oss

I en alltmer komplex, instabil och sammankopplad värld arbetar Europeiska unionen med globala utmaningar som inget EU-land klarar av på egen hand. Att tackla de många utmaningar vi står inför är ingen smal sak – att rösta är ditt sätt att påverka hur det ska gå till.

Använd din röst för att stå upp för demokratin

Demokratin får vi aldrig ta för given. Demokratin är vår kollektiva seger – men också¨vårt kollektiva ansvar där vi alla har en roll. Demokratin utgår från folket. Det är hos oss det börjar när vi lägger vår röst i EU-valet, och valen vi gör där påverkar våra liv. Deltar vi inte kan vi inte forma vår framtid. Den europeiska parlamentariska demokratin förlorar sin styrka, dess värden förlorar sin mening. Ju fler som röstar, desto starkare blir vår demokrati.

*Formuleringarna ovan är hämtade från Europaparlamentets hemsida den 8 november 2023

Vad är Europaparlamentet?

Europaparlamentet, den enda direkt-valda EU-institutionen och är kärnpunkten för europeisk demokrati.

Europaparlamentets tre huvuduppgifter

  • Stifta lagar
  • Utöva kontroll
  • Besluta om EU-budgeten.

Europaparlamentet representerar EU-medborgararna och deras intressen. Ledamöterna debatterar, utformar och antar lagar som har en direkt påverkan på EU-medlemsländernas invånare.

Europaperlementet är den ena lagstiftande institutionen inom EU (Europeiska unionen). Den andra är Europeiska unionens råd. Parlamentet består av 705 ledarmöter, som väljs genom allmänna och direkta val vart femte år och företräder unionsinvånarna på europeisk nivå.

Läs mer hos Europaparlamentet

På Europaparlamentets hemsida kan du ta del av mer information och beskrivande filmer om varför du ska ta chansen att säga din mening och rösta i EU-valet.

Europaparlamentets hemsida Länk till annan webbplats.

Lyssna