Avgifter, taxor

För handläggning av bygglov och andra ärenden inom plan- och bygglagen tar vi ut en avgift enligt den taxa som har beslutats i kommunfullmäktige.

Avgifterna finns beskrivna i dokumentet Plan- och bygglovstaxan som du hittar under Länkar på den här sidan.