Allmänhetens frågestund

Vid varje kommunfullmäktigesammanträde har du möjlighet att ställa frågor till kommunen under allmänhetens frågestund. Alla är välkomna att ställa frågor om sådant som rör kommunens verksamhetsområden.

Sammanträdet inleds med Allmänhetens frågestund som pågår i maximalt 30 minuter.

  • Du kan välja att antingen ställa din fråga direkt på sammanträdet eller skicka in den minst en dag i förväg till alexander.arbman@uppvidinge.se. Skriv ”Allmänhetens frågestund” i ämnesraden och tydliggör vem frågan är ställd till.
  • Frågor som ställs under sammanträdet måste lämnas in skriftligt i samband med sammanträdet.
  • Du kan välja att ställa din fråga själv eller att ordförande läser upp den.
  • Om du vill få ett utförligare svar eller om du vill ha faktauppgifter bör du skicka in din fråga minst en vecka före sammanträdet. Om frågan är inlämnad i förväg är det också störst chans att du får svar från den person som vet mest i frågan.
  • Om du vill ställa din fråga till någon annan än kommunfullmäktiges ledamöter, till exempel till ordföranden i någon nämnd/styrelse, eller till en tjänsteman, så bör du meddela kansliavdelningen snarast så att denna person kan kallas till sammanträdet.
  • En skriftlig fråga som kommer in till kansliavdelningen registreras och blir därmed en allmän handling.
  • Tiden för att ställa en fråga under allmänhetens frågestund är maximerad till fem minuter.

Vänligen notera att frågor kommer behandlas i den utsträckning som är möjlig. Om det kommer in många frågor behöver fullmäktiges presidie skapa ett urval.

Du kan se Allmänhetens frågestund och hela sammanträdet via vår webbsändning:

Se kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.

Lyssna