Allmänhetens frågestund

Vid varje kommunfullmäktigesammanträde har du möjlighet att ställa frågor till kommunen under allmänhetens frågestund. Alla är välkomna att ställa frågor om kommunens verksamheter.

Frågestunden pågår i 30 minuter och startar före det ordinarie sammanträdet.

  • Frågor som ställs under allmänhetens frågestund måste lämnas in skriftligt i samband med sammanträdet.
  • Du kan välja att ställa din fråga själv eller att ordförande läser upp den.
  • Du måste vara närvarande även om ordförande ska läsa upp din fråga.
  • Om du vill få ett utförligare svar så bör du lämna in din fråga till kommunledningskontoret en vecka före sammanträdet. Om frågan är inlämnad i förväg är det också störst chans att du får svar från den person som vet mest i frågan.
  • Du kan välja att ställa din fråga till "kommunen" eller till kommunfullmäktiges ledamöter. Om du vill ställa din fråga till någon annan än kommunfullmäktiges ledamöter, till exempel till ordföranden i någon nämnd/styrelse, eller till en tjänsteman, så bör du meddela kommunlednings-kontoret snarast så att denna person kan kallas till sammanträdet.
  • En skriftlig fråga som kommer in till kommunlednings-kontoret registreras och blir därmed en allmän handling.
  • Tiden för att ställa en fråga under allmänhetens frågestund är maximerad till fem minuter.

Allmänhetens frågestund under Coronapandemin
Sammanträdet inleds med Allmänhetens frågestund där fullmäktiges presidie läser upp inskickade frågor och låter den ledamot som kan/vill besvara frågeställningen.

Du skickar din fråga till alexander.arbman@uppvidinge.se senast dagen före sammanträdet. Skriv ”Allmänhetens frågestund” i ämnesraden och tydliggör vem frågan är ställd till. Följ webbsändningen från sammanträdet för att höra svaret på din fråga. Webbsändningarna finns på föjande länk Länk till annan webbplats..

Vänligen notera att frågor kommer behandlas i den utsträckning som är möjlig. Om det kommer in många frågor behöver fullmäktiges presidie skapa ett urval.

Lyssna