Allmänhetens frågestund

Vid varje kommunfullmäktigesammanträde har du möjlighet att ställa frågor till kommunen under allmänhetens frågestund. Alla är välkomna att ställa frågor om kommunens verksamheter.

Frågestunden pågår i 30 minuter och startar före det ordinarie sammanträdet.

  • Frågor som ställs under allmänhetens frågestund måste lämnas in skriftligt i samband med sammanträdet.
  • Du kan välja att ställa din fråga själv eller att ordförande läser upp den.
  • Du måste vara närvarande även om ordförande ska läsa upp din fråga.
  • Om du vill få ett utförligare svar så bör du lämna in din fråga till kommunledningskontoret en vecka före sammanträdet. Om frågan är inlämnad i förväg är det också störst chans att du får svar från den person som vet mest i frågan.
  • Du kan välja att ställa din fråga till "kommunen" eller till kommunfullmäktiges ledamöter. Om du vill ställa din fråga till någon annan än kommunfullmäktiges ledamöter, till exempel till ordföranden i någon nämnd/styrelse, eller till en tjänsteman, så bör du meddela kommunlednings-kontoret snarast så att denna person kan kallas till sammanträdet.
  • En skriftlig fråga som kommer in till kommunlednings-kontoret registreras och blir därmed en allmän handling.
  • Tiden för att ställa en fråga under allmänhetens frågestund är maximerad till fem minuter.