Tema: Kommunikation

Hur och var kan du ta del av information vid en kris? Här finns tips och råd kring kommunikation.

Håll dig informerad. Hur då?

Uppvidinge kommun har många olika kommunikationskanaler, såväl i vardag som i kris. Webbplats, sociala medier, som Facebook och Twitter, tidningar och radio är några. Vid en samhällskris används flera kommunikationskanaler för att nå så många som möjligt.

Hur kan du få information när du inte har ström?

Vid en större samhällskris där elen försvinner är det viktigt att vara förberedd genom att till exempel ha skaffat en batteridriven radio. P4 är Sveriges Radios beredskapskanal och har ett uppdrag att i kris förmedla viktig information från myndigheter.

Uppvidinge kommun använder också orternas anslagstavlor för att informera om exempelvis var det går att hämta dricksvatten. Berörs ett mindre antal hushåll läggs lappar i brevlådorna. Kommunen kan också upprätta samlingspunkter dit invånare kan komma för att få information.

Vad kan du göra själv för att få information?

Om du inte har ström och tillgång till internet hemma har du det kanske på jobbet. Du kanske känner någon i grannsamhället som har uppkoppling. Passa då på att ta del av den information som finns digitalt. Fungerar din telefon kan du ringa någon som har ström. Titta annars på anslagstavlan i närmsta samhälle och lyssna på P4.

Du kan också förbereda dig genom att skaffa ett extra batteri till din mobiltelefon eller en vevbar laddare för att telefonen på så sätt kan fungera även när du inte kan ladda den.

Information vid störningar och avbrott

Vid större störningar och händelser med allvarliga konsekvenser för samhället förmedlas information via www.krisinformation.se och i sociala medier. Här finns länkar till störnings- och avbrottsinformation inom vatten, el/värme, telefoni, bredband och trafik. För att se informationen använder du länkarna till ansvarig myndighets eller aktörs aktuella avbrottssidor. Du kan också ladda ner en app till din mobil för samma information.

Uppvidinge kommun publicerar information om större störningar i exempelvis dricksvattenförsörjningen på kommunens webbplats.